023 - 808 02 27

Arbeidsrecht advocaat nodig in Haarlem?

Ontslag werknemer

Door een arbeidsovereenkomst te tekenen gaat u als werknemer een verbinding aan om voor een bepaalde tijd werk te verrichten. Hiervoor ontvangt u loon van uw werkgever. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kunt u uw baan verliezen zodra de overeenkomst van rechtswege eindigt. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigen. De overeenkomst kan tevens in uw proeftijd eindigen, vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd of vanwege een faillissement. In deze gevallen kunt u niet veel anders doen dan het accepteren van de contractbeëindiging. Wanneer de arbeidsovereenkomst vanwege andere redenen door de werkgever wordt beëindigd, dan kunt u wel bezwaar maken. Gelukkig kunt u als werknemer niet zomaar ontslagen worden. De werkgever moet hiervoor goede redenen aandragen.

Redenen ontslag medewerker

De volgende redenen kunnen worden aangedragen voor ontslag:

  • bedrijfseconomische of organisatorische redenen (slechte financiële situatie, werkvermindering, aanpassing organisatie, automatisering, etc.);
  • ziekte (langdurig of veelvuldig);
  • disfunctioneren van de werknemer;
  • verstoorde verhouding;
  • (ernstig) verwijtbaar handelen door de werknemer.

Ontslag oudere werknemer

Sommige werkgevers ontslaan een werknemer vanwege haar of zijn leeftijd. Wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt of er is sprake van disfunctioneren van de werknemer, dan heeft de werkgever een goede reden voor opzegging van het arbeidscontract. Wanneer hiervan geen sprake is en u wordt louter vanwege uw leeftijd ontslagen, dan is er sprake van leeftijdsdiscriminatie. Het is erg belangrijk hier iets tegen te doen en De vakman kan u hierbij helpen. Heeft u als werknemer vragen over uw ontslag of wilt u met behulp van een specialist stappen ondernemen? Neem gerust contact met ons op.

Waarom kiest u voor ons?

  • Advocatenkantoor met lange historie en traditie
  • Hoog gekwalificeerde advocaten
  • Lid van verschillende keurmerken

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]
Ochtend
Middag
Avond

Diensten

• Arbeidsovereenkomsten
• Concurrentiebeding
• Beëindigingsovereenkomsten
• Ontslag
• Ontslagvergoeding
• Conflictbemiddeling

Werkgebied

Wij zijn u graag van dienst in Haarlem en omstreken.

Hoofdvestiging